Algemene voorwaarden     

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving en het gebruik van de bevalkamers van het Geboortehotel Amsterdam.

Door inschrijving verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Het geboortehotel biedt de faciliteit in de vorm van een bevalkamer en catering rondom de bevalling en kraambed. De medische verantwoordelijkheid voor de barende, kraamvrouw en haar (ongeboren) kind ligt te allen tijde bij de behandelend verloskundige. De directie van het Geboortehotel is dan ook niet aansprakelijk voor schade die voortkomt vanuit het handelen van de verloskundige. Ook is zij niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen tijdens verblijf in het geboortehotel.

Inschrijving en betaling

De inschrijving is pas definitief als de reserveringskosten van € 25 is gedaan. De eindafrekening dient voor vertrek, het liefst per pin, te worden voldaan.

Annuleren

Inschrijvingen kunnen geannuleerd worden. De reserveringskosten worden niet gerestitueerd.

Plaatsgarantie

Het geboortehotel kan een beschikbare kamer, ook indien het volledige bedrag al betaald is, nooit garanderen. Wel hebben clienten die gereserveerd hebben voorrang bij drukte.

Extra diensten en roomservice

Extra diensten en roomservice worden geleverd volgens de prijslijst op de kamer en dienen bij vertrek te worden afgerekend.

Kort verblijf en/of overplaatsing naar het ziekenhuis

De verblijfsduur in het geboortehotel voor de bevalling varieert. Indien je maar kort verblijft door bijvoorbeeld een snelle bevalling blijft het volledige tarief verschuldigd .

Indien je vanwege een doorverwijzing naar het ziekenhuis slechts korte tijd (vier uur of minder) in het geboortehotel bent geweest, ben je ons slechts € 350 verschuldigd.

Als je naar het ziekenhuis verwezen wordt na vier uur aanwezigheid in het geboortehotel ben je ons het hele bedrag verschuldigd en wordt er geen geld geretourneerd.