Kraamzorg van het Geboortecentrum

Samenwerking met verloskundigen

Binnen het Geboortecentrum, werken wij nauw samen met de verloskundigen. De hechte samenwerking tussen verloskundige en kraamverzorgende is een belangrijk aspect van onze zorg. De verloskundigen en de kraamverzorgenden kennen elkaar goed en hebben regelmatig overleg. Je verloskundige bezoekt je ongeveer drie keer in je kraamtijd. De verloskundige heeft de medische verantwoordelijkheid tijdens deze periode.  
Wij geven ook kraamzorg aan cliënten van andere verloskundigenpraktijken. Uiteraard hebben we ook met die verloskundigen een goede samenwerking.
Meer informatie over de verloskundigen van het Geboortecentrum vind je hier.

Aanvullende diensten

Het kraambureau van het Geboortecentrum is onderdeel van de Kraamvogel. Hierdoor kun je als cliënt van het Geboortecentrum gebruik maken van de aanvullende diensten die de Kraamvogel aanbiedt. Meer informatie over deze extra diensten vind je hier.

Aantal uren kraamzorg

Het aantal uren kraamzorg dat je krijgt wordt berekend aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg (LIP). Dit is een door de zorgverzekeraars en kraamzorgorganisaties landelijk ingesteld zorgindicatiemodel.
Tijdens het intakegesprek wordt jouw specifieke situatie in kaart gebracht. Op basis van deze informatie en de richtlijnen van het LIP wordt vervolgens het benodigde aantal uren kraamzorg vastgesteld. Het Geboortecentrum streeft er naar om ieder kraamgezin het benodigd aantal uren zorg te kunnen geven. Tijdens de kraamtijd kan dit aantal nog aangepast worden in overleg met de verloskundige, als de situatie daarom vraagt.

Kosten en zorgverzekering

Kraamzorg valt in Nederland onder de basisverzekering. Per uur wordt een kleine eigen bijdrage van € 4,30 gerekend wat ieder jaar wijzigd.  Bij aanmelding via de verzekering sturen wij de rekening rechtstreeks naar de betreffende zorgverzekeraar. Sommige verzekeraars vragen ons de rekening voor de eigen bijdrage naar de klant te sturen. Indien de klant niet (voldoende) is verzekerd, wordt de gehele rekening rechtstreeks naar de klant gestuurd. We adviseren je om in ieder geval je polisvoorwaarden goed na te kijken, zodat je vooraf weet wat wordt vergoed en wat niet.

Privacy

Het Geboortecentrum beschikt over een privacy reglement, volgens welke de organisatie en de kraamverzorgenden werken. De gegevens worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders.

Klachten

Ben je niet tevreden over de kraamzorg of heb je een andere klacht of opmerking, dan kun je telefonisch contact opnemen met onze planningsafdeling. Het Geboortecentrum beschikt over een klachtenprotocol en regelemen welke hier te downloaden is.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken die we met jou en andere partijen maken.
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden. De artikelsgewijze toelichting behorende bij de algemene leveringsvoorwaarden vind je hier.


 Algemene Voorwaarden  Klachtenregeling  Artikelsgewijze toelichting