Training voor professionals

Lachgas training

Het cursuscentrum van het Geboortecentrum Amsterdam verzorgt initiële en herhaal trainingen voor verloskundigen en gynaecologen voor pijnverlichting d.m.v. lachgassedatie.

In beide trainingen wordt de professional volledig getraind in het gebruik, de risico’s en de praktische toepassing van zowel Anevac P systeem als het nieuwe ‘Mobile Destruction Unit’ systeem (MDU), waarmee o.a. gewerkt gaat worden in het Bevalcentrum Zuid

Initiële lachgastraining | 10.5 KNOV accr. punten | Kosten: €250,-

Bedoeld voor zorgverleners die nog geen eerdere training lachgassedatie hebben gevolgd.

De deelnemer leert op een interactieve manier de werking en bijwerkingen van Lachgas kennen. Hij/zij leert Lachgas op een veilige en verantwoorde wijze toe te passen daarbij gebruikmakend van het Anevac-P systeem en het nieuwe MDU systeem.

Met ondersteuning van een PowerPoint Presentatie vindt de theoretische verdieping plaats, met veel aandacht voor de veiligheidsaspecten van alle betrokkenen.
De nadruk ligt bij de training op de praktische toepassing van Lachgas waarbij de deelnemer naast het doeltreffend leren counselen en het oefenen in het gebruik van alle materialen, zelf ook de effecten van Lachgas sedatie kan ervaren.

Dankzij een uitgebreide E-reader en een pre-toets is de deelnemer in staat om zich goed voor te bereiden op de training.

INCLUSIEF: koffie / thee/ drankjes met snacks en een uitgebreide lunch

Data initiële training 2024:

18 januari

9:30-17:00

7 maart

9:30-17:00

6 juni

9:30-17:00

15 augustus

9:30-17:00

24 oktober

9:30-17:00

Data herscholing lachgas 2024:

9 februari

11:00 – 14:00

23 februari

10:00 – 15:00

29 maart

10:00 – 15:00

11 april

10:00 – 15:00

26 april

10:00 – 15:00

Herscholing lachgas | 5.5 KNOV accr. punten | Kosten: €150,-

Deze herhaal training is bedoeld voor indicerende zorgprofessionals die de initiële bijscholing ‘Lachgas; gebruik Durante Partu’ al gevolgd hebben.

In de training ligt het accent op de praktische toepassing van Lachgas Sedatie, waarbij het oefenen met de benodigde materialen uitgebreid aan de orde komt.
Daarnaast wordt de theorie opgefrist en nieuwe ontwikkelingen en inzichten gedeeld, waaronder het gebruik van het nieuwe MDU systeem om te kunnen gebruiken in het Bevalcentrum Zuid.

De voorbereiding bestaat uit het doornemen van een up-to-date E-reader en het maken van een pre-toets.

INCLUSIEF: koffie / thee / drankjes en snackjes

Aanmelden lachgastraining

  Locatie

  Cursuscentrum Geboortecentrum Amsterdam
  de Genestetstraat 3-1
  1054 AX Amsterdam

  • Op verzoek is de training ook op eigen locatie mogelijk (min. 6 pax)
  • Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de training niet door
  • Maximale groepsgrootte van 10 pax