Training voor professionals

Lachgas training

Het cursuscentrum van het GCA verzorgt 2 trainingen voor verloskundigen/gynaecologen voor pijnverlichting d.m.v. lachgassedatie.

1. De initiële training – €250,- (Anevac P systeem (BCW) en MDU (BCZ) – 10 KNOV accr. punten

Bedoeld voor zorgverleners die nog geen eerdere training lachgassedatie hebben gevolgd.

De deelnemer leert op een interactieve manier de werking en bijwerkingen van Lachgas kennen. Hij/zij leert Lachgas op een veilige en verantwoorde wijze toe te passen daarbij gebruikmakend van het Anevac-P systeem en het nieuwe MDU systeem.

Middels een PowerPoint Presentatie vindt de theoretische verdieping plaats, met veel aandacht voor de veiligheidsaspecten van alle betrokkenen.
De nadruk ligt bij de training op de praktische toepassing van Lachgas waarbij de deelnemer naast het doeltreffend leren counselen en het oefenen in het gebruik van alle materialen, zelf ook de effecten van Lachgas sedatie kan ervaren.

Dankzij een uitgebreide E-reader en een pre-toets is de deelnemer in staat om zich goed voor te bereiden op de training.

Data initiële training 2023:

27 juli

9:00-17:00

30 juni

9:00-17:00

13 okt

9:00-17:00

Incl LUNCH

Data herscholing lachgas 2023:

16 juni

09:00-14:00 & 14:00-19:00

23 juni

09:00-14:00 & 14:00-19:00

7 juli

09:00-14:00 & 14:00-19:00

Overige planning 2023 zie verder

2. Herscholing lachgas gebruik (uitgebreid met het gebruik van de MDU) – € 150,- – 5 accr. punten

Deze herhaal training is bedoeld voor indicerende verloskundigen en/of gynaecologen die de initiële bijscholing ‘Lachgas; gebruik Durante Partu’ al gevolgd hebben.

In de training ligt het accent op de praktische toepassing van Lachgas Sedatie, waarbij het oefenen met de benodigde materialen uitgebreid aan de orde komt.
Daarnaast wordt de theorie opgefrist en nieuwe ontwikkelingen en inzichten gedeeld. De voorbereiding bestaat uit het doornemen van de ge-update E-reader en het maken van een pre-toets.

De trainingen zijn uitgebreid met de toepassing van de ‘Mobile Destruction Unit’ (MDU) waarmee o.a. gewerkt gaat worden in het nieuwe Bevalcentrum Zuid.

GCA LACHGASTRAINING 2023

Locatie:
Cursuscentrum GCA
de Genestetstraat 3-1
1054 AX Amsterdam

NB:

  • Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de training niet door.
  • Eerste 10 aanmeldingen kunnen deelnemen aan de training.

Aanmelden via onderstaand formulier: