Geboorte- en kraamhotel

Algemene voorwaarden

Algemeen
De algemene voorwaarden van het geboortehotel zijn van toepassing op iedere inschrijving en het gebruik van de bevalkamers van het hotel.

Door inschrijving verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid
Het hotel biedt de faciliteit in de vorm van een bevalkamer en catering rondom de bevalling en kraambed. De medische verantwoordelijkheid voor de barende, kraamvrouw en haar (ongeboren) kind ligt te allen tijde bij de behandelend verloskundige. De directie van het hotel is dan ook niet aansprakelijk voor schade die voortkomt vanuit het handelen van de verloskundige. Ook is zij niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen tijdens verblijf in het hotel.

Inschrijving en betaling
De inschrijving is pas definitief als de reserveringskosten van € 25 is gedaan. De eindafrekening dient voor vertrek, het liefst per pin, te worden voldaan.

Annuleren
Inschrijvingen kunnen geannuleerd worden. De reserveringskosten worden niet gerestitueerd.

Plaatsgarantie
Het hotel kan een beschikbare kamer, ook indien het volledige bedrag al betaald is, nooit garanderen. Wel hebben cliënten die gereserveerd hebben voorrang bij drukte.

Extra diensten en roomservice
Extra diensten en roomservice worden geleverd volgens de prijslijst op de kamer en dienen bij vertrek te worden afgerekend.

Kort verblijf en/of overplaatsing naar het ziekenhuis
De verblijfsduur in het hotel voor de bevalling varieert. Indien je maar kort verblijft door bijvoorbeeld een snelle bevalling blijft het volledige tarief verschuldigd .

Indien je vanwege een doorverwijzing naar het ziekenhuis slechts korte tijd (vier uur of minder) in het hotel bent geweest, ben je ons slechts € 350 verschuldigd.

Als je naar het ziekenhuis verwezen wordt na vier uur aanwezigheid in het hotel ben je ons het hele bedrag verschuldigd en wordt er geen geld geretourneerd.

Een rondleiding? Graag wel even bellen voor je komt.

020-6185567