Kraambureau

Praktische informatie

Aantal uren kraamhulp Amsterdam
Het aantal uren kraamzorg dat je krijgt wordt berekend aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg (LIP). Dit is een door de zorgverzekeraars en kraamzorgorganisaties landelijk ingesteld zorgindicatiemodel.

Tijdens het intakegesprek wordt jouw specifieke situatie in kaart gebracht. Op basis van deze informatie en de richtlijnen van het LIP wordt vervolgens het benodigde aantal uren kraamzorg vastgesteld. Het Geboortecentrum streeft er naar om ieder kraamgezin het benodigd aantal uren zorg te kunnen geven. Tijdens de kraamtijd kan dit aantal nog aangepast worden in overleg met de verloskundige, als de situatie daarom vraagt.

Kosten en zorgverzekering
Jouw verzekeraar vergoedt de uren kraamzorg die voor jou zijn vastgesteld. Wel betaal je voor de kraamhulp Amsterdam een eigen bijdrage van € 4,50 per uur (2020). Je kunt bij je verzekeraar navragen hoe hoog je eigen bijdrage is, want dit verschilt per verzekeraar.

Ben je aanvullend verzekerd? Dan is de kans groot dat jouw verzekeraar die eigen bijdrage aan je vergoedt. Je kunt dit opzoeken in je polisvoorwaarden of in het vergoedingenoverzicht van je aanvullende verzekering. Of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Contact na de bevalling

088 – 77 88 575

tussen 7.00-18.00

Contact