De verloskundige praktijk

Tarieven en vergoedingen verloskundige zorg

Kosten verloskundige
Jaarlijks wordt door het NZa (Nederlandse Zorg autoriteit) een advies over de tarieven in de verloskundigenzorg gegeven. Dit advies wordt door ons ieder jaar overgenomen. Wil je hier meer informatie over, klik hier. Verloskundigenzorg is opgenomen in het basispakket en wordt dus door alle verzekeraars vergoed. Verloskundigenzorg gaat niet af van je eigen risico.

Afspraken kunnen altijd geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Zeg je later af of blijf je weg zonder afmelding dan zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Ons tarief hiervoor is € 30,-. Voor de eerste controle is dit € 50,-.